Neteja d'escales de veïns

per això el nostre servei de neteja s'adaptada a qualsevol necessitat o circumstància.

Servei de manteniment de neteja d'escala de veïns segons necessitat (diàriament o bé 1, 2 o 3 vegades per setmana). Per a aconseguir la màxima higiene, eficàcia i qualitat, disposem d'un personal altament qualificat i format que utilitza les millors eines i productes homologats, per a cuidar cadascun dels materials i detalls que es troben a la comunitat.

De manera periòdica, i sent conscients de la responsabilitat que comporta adquirir el compromís del manteniment i neteja d'una comunitat de propietaris, es realitzen auditories de servei, qualitat i seguretat per un equip de supervisors tècnics, amb la finalitat de garantir el compliment del contracte, detectar qualsevol millora o necessitat, així com la satisfacció dels nostres clients.

Dins del contracte de manteniment, el client disposa de l'oportunitat de contractar el servei de supervisió i reposició d'enllumenat, l'abrillantat del vestíbul, així com la neteja de qualsevol zona comuna o puntual per obres a la comunitat.

Neteja de pàrquings

Servei de manteniment de neteja de pàrquings de periodicitat: setmanal, quinzenal, mensual, trimestral, semestral o anual. Tu tries.

Per a prolongar la vida útil de les instal·lacions i gaudir de forma continuada d'una neteja de qualitat, al costat del comercial que representa la seva àrea, estudiem i dissenyem un programa personalitzat per a satisfer les seves necessitats.

De manera periòdica, i sent conscients de la responsabilitat que comporta adquirir el compromís del manteniment i neteja d'una comunitat de propietaris, es realitzen auditories de servei, qualitat i seguretat per un equip de supervisors tècnics, amb la finalitat de garantir el compliment del contracte, detectar qualsevol millora o necessitat, així com la satisfacció dels nostres clients.

Dins del contracte de manteniment, el client disposa de l'oportunitat de contractar el servei de supervisió i reposició d'enllumenat, així com la neteja puntual extraordinària, per inundacions, per obres, o qualsevol afectació.

Neteja d'oficines

El nostre servei de neteja d'oficines s'adapta a les teves necessitats, mitjançant un contracte per hores i la possibilitat d'adaptar l'horari a l'activitat de la teva empresa.

Per a aconseguir la màxima higiene, eficàcia i qualitat, disposem d'un personal altament qualificat que utilitza les millors eines i productes homologats per a cuidar la gran diversitat de materials i detalls que es troben en una oficina.

El servei de neteja d'aquesta mena d'instal·lacions, implica aconseguir un ambient de salut laboral, còmode i agradable tant per al personal intern, com per a totes aquelles persones que accedeixen.

De manera periòdica, i sent conscients de la responsabilitat que comporta adquirir el compromís del manteniment i neteja d'una oficina, es realitzen auditories de seguiment i control del servei, amb la finalitat de garantir el compliment del contracte, detectar qualsevol millora o necessitat, així com aconseguir un alt grau de satisfacció dels nostres clients.

Dins del contracte de manteniment, el client disposa de l'oportunitat de contractar el servei de supervisió i reposició de l'enllumenat, així com si fos necessari en algun moment, la neteja puntual per alguna incidència soferta o bé per obres a les seves oficines.

Neteja i tractament anti-grafitis

El nostre departament tècnic i especialitzat en matèria de grafitis, analitza prèviament el tipus de grafitis i superfície per a proposar la millor solució a cada client.

Proposant la millor solució, eliminem els grafitis mitjançant productes específics d'extrema eficàcia, fins i tot podent realitzar l'aplicació d'un tractament anti-grafitis que faciliti la seva eliminació en cas de produir-se un nou acte vandàlic, mitjançant un drap sec o amb aigua calenta a baixa pressió, i reduint el seu cost econòmic.

La neteja i eliminació dels grafitis en qualsevol superfície (pedra, marbre, ciment, formigó, ferro, coure, fusta, etc.), permet mantenir la decoració de l'entorn i reduir els actes vandàlics.

L'èxit de la neteja de grafitis, dependrà de la porositat del material afectat i de l'antiguitat de l'agressió.

Neteja de vidres

Tots els nostres clients amb contracte de neteja en vigor i aquells que contracten treballs puntuals, poden gaudir del nostre servei mecànic de neteja de vidres per a comunitats de propietaris, locals comercials, oficines i altres instal·lacions.

Comptem amb un personal especialitzat i qualificat que executa el servei emprant productes que aconsegueixen uns vidres impol·luts de manera ràpida, efectiva i acurada.

Qualsevol servei contractat és prèviament analitzat i considerat perquè es compleixin tots els estàndards de seguretat, protegint la integritat física dels nostres equips i dels nostres clients.

Abrillantat de paviments

Abrillantem el paviment de comunitats de propietaris i oficines. Tant per a clients amb contracte de manteniment com per a aquells que contracten aquest servei de manera puntual.

Disposem de la maquinària més apropiada per a cada tipus de paviment i d'un personal expert per a aconseguir resultats brillants, duradors i de màxima qualitat.

El procés d'abrillantat de paviments, escales o altres superfícies, es realitza amb els productes específics per a aquest fi. Així, aconseguim un major efecte de lluentor, l'aïllament de la base del paviment i la protecció enfront de la brutícia i els frecs; d'aquesta manera allarguem la vida del paviment.

Supervisió d'enllumenat

La supervisió i reposició de l'enllumenat fos o en mal estat és un servei que oferim a tots els clients amb contracte de manteniment en vigor de la neteja d'escala de veïns, pàrquing, oficines i zona comunitària.

El client té la possibilitat de triar la periodicitat d'aquest servei realitzat per personal especialitzat en l'àrea elèctrica.

Tenir contractat el servei d'enllumenat comporta beneficiar-se d'un servei preferent i més econòmic.

Aquest servei àgil dona prioritat als clients enfront de les possibles incidències que puguin sorgir, evitant zones fosques i facilitant l'accés de persones.

Complements

Seguint amb la filosofia d'empresa d'oferir un servei afegit i integral a cadascun dels nostres clients, subministrem i instal·lem una gran varietat de complements estètics i de disseny en: escales de veïns, pàrquings, oficines, locals comercials, indústries i zones comunitàries.

Complements, tant d'interior com d'exterior, que aporten múltiples opcions i solucions; sense oblidar la garantia i la qualitat del producte. Plaques de senyalització, miralls còncaus, taulers d'anuncis, bústies, bancs, papereres, pilones, jocs infantils… oferint en la seva globalitat una fàcil instal·lació i manteniment, i cuidant amb l'estètica, el disseny, la resistència de l'ús i la seva comoditat en el seu degut cas.

×