Avís legal

Informació general de l'empresa

  • Nom empresa: Fercas Neteges S.L.
  • Cif: B64055437
  • Telèfon: 93 586 22 33

Fercas Neteges S.L. com a empresa titular del web site www.fercasneteges.cat, declara que compleix amb la normativa vigent en relació a la protecció de dades, concretament amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

Dades de caràcter personal dels usuaris de la web site

Mitjançant l'emplenament dels formularis de la web site, els usuaris presten el seu consentiment exprés perquè tota la informació i les dades que subministrin a través de la pàgina web siguin incorporats i tractats en els fitxers automatitzats titularitat de l'empresa Fercas Neteges S.L. per a gestionar els serveis sol·licitats i informar sobre els serveis oferts per l'empresa.

Els usuaris de la web site que desitgin fer ús dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició en relació als fitxers automatitzats titularitat Fercas Neteges S.L., hauran de remetre un e-mail a la següent adreça de correu electrònic info@fercasneteges.cat.

Prevenció

L'empresa Fercas Neteges S.L. adoptarà les mesures necessàries que estiguin al seu abast per a evitar qualsevol alteració o ús indegut que es pogués produir de la informació de caràcter personal dels usuaris de la web site.

Cessió de Dades

Per a la cessió de les dades de caràcter personal a altres empreses o entorns que estiguin vinculats a Fercas Neteges S.L. pel motiu laboral que fos es demanarà sempre autorització prèvia a l'usuari sempre tenint en compte la legislació vigent a Espanya sobre protecció de dades de caràcter personal.

Responsabilitat

Les possibilitats anomalies en el sistema electrònic que succeeixin per causes que no siguin competència de la pròpia empresa eximeixen a aquesta de tota responsabilitat.

Propietat Intel·lectual i industrial

Les imatges, marques, logotips, dissenys, codi font i continguts en el web site estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Fercas Neteges S.L. , quedant terminantment prohibit l'ús indegut i la reproducció o distribució total o parcial dels mateixos amb finalitats comercials o d'una altra índole que no siguin competència de la pròpia empresa ni tampoc tingui constància ni aquesta hagi donat la seva autorització.

crossmenu
×